ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX

Χλωρίνη KLINEX: 70 χρόνια ο απόλυτος σύμμαχος στην καθαριότητα και την απολύμανση