ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Τα παιδιά του Ιανουαρίου είναι ώριμα και αθλητικά. Ποια είναι τα υπόλοιπα κοινά χαρακτηριστικά τους;
ΖΩΔΙΑ: Εβδομαδιαίες προβλέψεις από 7 ως 13 Ιανουαρίου…
H γυναίκα του Schwarzenegger έψαχνε σπίτι από τον Ιανουάριο!