ΜΑΝΤΗ ΠΕΡΣΑΚΗ

Ο Δ.Γρηγοράκης και η Μ.Περσάκη ετοίμασαν ένα πρόγραμμα 3 εβδομάδων για να χάσεις κιλά και πόντους