Πώς να φορέσεις ένα κορδόνι στα μαλλιά σου (part 2)!

1 | 1ος τρόπος: βήμα 1

2 | 1ος τρόπος: βήμα 2

3 | 1ος τρόπος: το χτένισμα ολοκληρώθηκε

4 | 1ος τρόπος: το χτένισμα ολοκληρώθηκε

5 | 2ος τρόπος: βήμα 1

6 | 2ος τρόπος: βήμα 2

7 | 2ος τρόπος: βήμα 3

8 | 2ος τρόπος: βήμα 4

9 | 2ος τρόπος: βήμα 5

10 | 2ος τρόπος: βήμα 6

11 | 2ος τρόπος: βήμα 7

12 | 2ος τρόπος: βήμα 8

13 | 2ος τρόπος: βήμα 9

14 | 2ος τρόπος: βήμα 10

15 | 2ος τρόπος: βήμα 11

16 | 2ος τρόπος: βήμα 12

17 | 2ος τρόπος: βήμα 13

Read More

And More