ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ

Καθαρά Δευτέρα: Φέτος ο Μακεδονικός Χαλβάς την κάνει στ’ αλήθεια… καθαρή!
Η δική μας Καθαρά Δευτέρα με τον Μακεδονικό Χαλβά!