ΡΙΖΟΤΟ

Ποια είναι τα πιο κοινά λάθη που κάνουμε όλοι όταν φτιάχνουμε ριζότο;