ΠΑΙΔΙΑ

Τι να κάνεις όταν το παιδί έχει βήχα και μύξες – συνέχεια δηλαδή!
Τα παιδιά του Σεπτεμβρίου έχουν έξι ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι;
Τα παιδιά του Ιουλίου έχουν επτά κοινά χαρακτηριστικά. Γνωρίζεις ποια είναι;