Ασκήσεις από την Βασιλική Τσεκούρα για τέλεια πόδια!

1 | Kick Back

2 | Kick Back (2ο μέρος)

3 | Άρση ποδιού προς τα πάνω!

4 | Άρση ποδιού προς τα πάνω (2ο μέρος)

5 | Παραλλαγή άρσης

6 | Παραλλαγή άρσης (2ο μέρος)

7 | Εκτάσεις με λυγισμένα πόδια!

8 | Εκτάσεις με λυγισμένα πόδια (2ο μέρος)

9 | Επαγωγή ποδιών!

10 | Επαγωγή ποδιών (2ο μέρος)

11 | Εκτάσεις με το πόδι τεντωμένο προς τα πίσω!

12 | Εκτάσεις με το πόδι τεντωμένο προς τα πίσω

Read More

And More